Jelling 15.september 2017

 

Antimobbestrategi

Fra den 01.10.2017 er det lovpligtigt at friskoler har en antimobbestrategi, som viser, hvad skolen gør for at mobning forebygges, og hvad skolen gør, hvis mobning opstår. På Jelling Friskole gælder følgende:


På Jelling Friskole tager skolens hverdag afsæt i

GLÆDE, KOMPETENCER OG FÆLLESSKAB

GLÆDEN ved at gå i skole og være sammen med andre er fundamentet for, at børnene kan lære og udvikle sig.

 

KOMPETENCER peger mod læringens individuelle dimension, hvor det unikke i hvert barn bliver værdsat, og hvor barnet oplever glæden ved at være et jeg.

 

Samtidig må barnet erkende, at det kun bliver et jeg ved at indgå i FÆLLESSKABER med andre mennesker, og at de derfor har et ansvar overfor disse fællesskaber.

 

I det fælles liv gælder, at fællesskabet styrkes:

 

når alle er FORPLIGTET PÅ HINANDEN.

Det er vigtigt at både forældre, børn og personale viser åbenhed overfor nye familier og inddrager dem i fællesskabet. Ligesom det er vigtigt at der bliver mulighed for at mødes ofte, ved fællesarrangementer, ’fredagscaféer’, vedligeholdelsesopgaver m.m. så der kan opbygges et nært, fortroligt og tillidsfuldt samarbejde.

 

når SAMTALEN og MEDANSVAR er bærende elementer i omgangsformen på skolen.

Alle med tilknytning til skolen må mødes i et ligeværdigt forhold med det mål for øje, at børnene skal have så god en skolegang som muligt. Det betyder at problemer/frustrationer skal frem i lyset og tages alvorligt, samtalen må være bærende i skolens evalueringskultur, og alle viser åbenhed overfor nye familier og inddrager dem i fællesskabet

 

når ANSVARET OGSÅ RÆKKER UD OVER EGET BARN.

At blive klog på sig selv og verden gennem mødet med andre mennesker og fagene i skolen er et grundmotiv i Jelling Friskole. Skolen er med til at danne fremtidens medborgere, hvor man ikke kun er ansvarlig overfor sig selv og sit eget barn. Børn, forældre og ansatte vil blive klogere på sig selv ved at blive bragt i spil på socialt forpligtende og ansvarliggørende måder.


 

Mobning accepteres ikke på Jelling Friskole, da mobning ikke kan finde sted i en hverdag indrettet efter ovenstående værdisæt.

 

Handleplan ved mobning:

I tilfælde af mobning involveres implicerede parter, børn, lærere, forældre og skoleledelse straks. Der afholdes et møde med de nødvendige deltagere, som sikrer, at alle parter, som er involveret, bliver hørt. Mødet munder ud i en handleplan, som har som overordnet mål at stoppe mobningen, men også indeholder aftaler om, hvem der løser opgaverne i den forbindelse. Mobning skal ophøre med det samme.

 

Alle involverede vil indgå i handleplanen. Det er et fælles ansvar i at få handleplanen omsat til en konstruktiv løsning. Det aftales, hvordan og hvornår der efterfølgende afholdes statusmøde. Der er i hele processen fokus på børnenes perspektiv. De voksne parter skal først og fremmest arbejde ind i denne forståelse.