Fritidstilbud

SFO

Et stort skridt mod livet som verdensborger tager man i skiftet fra  børnehavens små trygge rammer til starten som skoleelev. I Jelling Friskoles SFO er vi meget opmærksomme på at levere et godt og trygt pasningstilbud. Børnenes tryghed er at finde i, at de altid har mulighed for at komme til en voksen, og de voksnes opgave er at skabe rammer for aktiviteter, leg og spisning - samt være omsorgsfulde personer.
 
Vores mål er 
  • at skabe et fristed i dagligdagen, hvor børnene trygt kan boltre sig sammen med kammerater.
  • at der dagligt er ”skal”- arrangementer, men der også dagligt er mulighed for børnene til at lege frit, da legen er grundlæggende for barnets sociale og personlige udvikling.
  • at give børnene gode oplevelser og skabe aktiviteter for både små og store børn
  • at tilbyde et trygt, udfordrende og nærværende miljø, hvor vi som en aktiv medspiller mellem hjem og skole, kan være med til at give børnene livsmod, sammenhæng og handlemuligheder med på vejen.
 
SFO'en tilbyder børnene rige muligheder for udfoldelse både inden- og udendørs. Aktiviteterne vil for de yngstes vedkommende oftest have udgangspunkt i og på skolens område. De ældste børn kan have flere aktiviteter "ud af huset". Aktiviteterne tilpasses bl.a. efter årstiden og alder. Der vil til tider være aktiviteter, der er målrettet de yngste og andre gange de ældste.
 
Det er i høj grad fritidstilbuddets opgave at give plads til børnenes egne ideer og initiativer. Legen og samværet med kammeraterne er i centrum - så børnene får stillet den naturlige lyst til at udforske og lære igennem erfaring og nysgerrighed. 

 

KLUB

Klubben er for elever i 4. kl. og op.
 
Eleverne tilbydes spændende aktiviteter hen over året. Det er ikke hver dag, der arrangeres noget ekstraordinært, men der vil være tilknyttet en ung pædagogmedhjælper til  klubdelen, som dagligt vil være klar med hyggeligt samvær og forskellige aktiviteter. Det vil typisk være 1-2 gange i ugen, der er aktiviteter af lidt mere speciel karakter. 
 
De lidt større klubaktiviteter  vil være med tilmelding med angivne tidsfrister. Aktiviteterne kan have begrænsning på antal. Vi forsøger at få så mange aktører i spil som muligt. Det værende sig forældre, lærere, pædagoger, foreningsliv, eksterne aktører, seminarister/studerende.
Eksempler på aktiviteter: friluftsbad, mind craft, parkour, Orange haller, svømning, gocart, dgi-huset, teater, faglighed og fag mm.