Jelling Friskole søger en pædagog (skole og SFO/klub – fuld tid)

Elsker du at være i midten af skolens liv og nyder du børnelivet i både fri tid og i skoletiden? Og har du noget særligt i rygsækken, som skal i spil på Jelling Friskole?

En flok glade og ivrige børn er klar – og vi voksne ser frem til at få endnu en fantastisk medspiller på holdet.

På Jelling Friskole tager vi udgangspunkt i GLÆDE, KOMPETENCER OG FÆLLESSKAB.

Vi arbejder for at blive dygtigere og nysgerrige på livet. Vores skoleliv finder sted i et stærkt fællesskab og hverdagen skal være forbundet med glæde. Jelling Friskole er midt i sit 4.leveår – og vi har haft stor søgning siden starten. Elevtallet er gået fra 50 til 150 og vi søger nu en pædagog til både skole og fritid, med start 1.august 2017.

Vores SFO er centrum for skoledagens start og afslutning. Her er rart at være – og stort set alle vores indskolingsbørn benytter sig af SFO-tilbuddet. Om eftermiddagen ønsker vi et attraktivt klubliv – hvor spændende aktiviteter og et godt miljø gør skolen til det bedste sted at være.

Vi glæder os til at få en medarbejder mere på holdet. En del af opgaven bliver at fortsætte udviklingen af det gode skoleliv for skolestarterne i både undervisningen og i SFO.

I undervisningen lægger vi stor vægt på aldersintegration, temaforløb og en varieret skoledag.

Vi tilbyder:

-       Et ærligt, dynamisk og engageret team

-       Et arbejdsmiljø, hvor vi udnytter hinandens kompetencer

-       En arbejdsplads, hvor alle har betydning

-       En skole i vækst og udvikling – som bæres af et stort engagement.

Vi ønsker:

-       En kollega som har blik for børnenes trivsel og læring

-       En pædagog som både vil skole og undervisning

-       Udvikling af samarbejdet mellem lærere, pædagoger og forældre

-       Endnu en fantastisk spiller på holdet - med mod og lyst til at udvikle og dyrke alt det gode på Jelling Friskole.

. Vil du være med til at fortsætte udviklingen af Jelling Friskole? Lad os høre hvad du har at byde på.

Gå på opdagelse på www.jellingfriskole.dk – eller kontakt skoleleder Brian Salomonsen på mail: bs@jellingfriskole.dk , mobil: 2238 7335. Ansættelse efter gældende overenskomst.

Ansøgning og bilag samles i én fil og sendes til bs@jellingfriskole.dk senest fredag d. 23.juni 2017

Samtaler afvikles 27.juni