Elevtal

På Jelling Friskole fordeler børnene sig på aldersintegrerede hold i indskoling (0.-2. klasse) og årgangsopdelte klasser på de resterende årgange.  Vi tilstræber en maks. klassekvotient på 20 elever.

Skolens størrelse er p.t. 162 elever fra 0.-9. klasse.