Elevtal

På Jelling Friskole fordeler børnene sig på aldersintegrerede hold, med årgangene fra 0. - 9. klasse. Elevfordelingen ser således ud i skoleåret 2016/167:

Skolens elevtal

 

KLASSE ANTAL DRENGE ANTAL PIGER ELEVER IALT

 
00 11 8 19
 
01 4 6 10
 
02 5 11 16
 
03 3 11 14
 
04 9 5 14
 
05 4 12 16
 
06 6 11 17
 
07 6 5 11
 
08 5 7 12
 
09 4 5 9

Alle klasser 57 81 138