Elevtal

På Jelling Friskole fordeler børnene sig på aldersintegrerede hold, med årgangene fra 0. - 9. klasse. Elevfordelingen ser således ud i skoleåret 2016/167:

KLASSE ANTAL DRENGE ANTAL PIGER ELEVER IALT

 
00 13 10 23
 
01 4 6 10
 
02 5 11 16
 
03 7 11 18
 
04 9 6 15
 
05 5 12 17
 
06 6 10 16
 
07 5 6 11
 
08 5 7 12
 
09 4 5 9

Alle klasser 63 84 147