Elevtal

På Jelling Friskole fordeler børnene sig på aldersintegrerede hold, med årgangene fra 0. - 9. klasse. Elevfordelingen ser således ud i skoleåret 2017/18:

 

Skolens elevtal

 

KLASSE ANTAL DRENGE ANTAL PIGER ELEVER IALT

 
00 8 5 13
 
01 12 8 20
 
02 3 7 10
 
03 5 12 17
 
04 7 11 18
 
05 8 4 12
 
06 5 13 18
 
07 6 10 16
 
08 5 5 10
 
09 4 13 17

Alle klasser 63 88 151