Praktiske oplysninger

Indmeldelsesgebyr pr. barn   1.000kr  
       
Skolepenge      
1. barn   1.105kr 11 mdr
2. barn   665 kr 11 mdr
3. barn   498 kr 11 mdr
4. barn   0 kr 11 mdr
       
SFO  (0.-3. klasse)      
Fuld tid   1210 kr 11 mdr
Morgen  (6.30-8.15)   550 kr 11 mdr
Eftermiddag  (13.00-17.00)   1030 kr 11 mdr
       

(SFO priserne inkluderer eftermiddagsmad)

     
Klub (4.-9. klasse)      
Eftermiddag  (13.50-17.00)   360 kr 11 mdr
+ egenbetaling for særlige arrangementer      

(Klub prisen inkluderer eftermiddagsmad)

     
Feriepasning
Sommerferie (uge 27 og uge 31, såfremt dagene er i juli)
  90 kr pr. dag


SFO/Klub lukkedage:

Sommerferien uge 28-30

Andre lukkedage følger skolens feriekalender

     

 

     

Alle kontingenter betales forud.
Priser reguleres som udgangspunkt med 2% hvert år gældende fra 1. august.

Opsigelse af fritidsmodul eller udmeldelse af friskolen:
Ved opsigelse/udmeldelse før den 15. i en måned betales for løbende måned. 
Ved opsigelse/udmeldelse efter den 15. i en måned betales for løbende måned samt efterfølgende måned.