På Jelling Friskole er Anna-Marie Hansen tilsynsførende.

Som tilsynsførende fører Anna-Marie bl.a. tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og med, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Anna-Marie fører tilsyn på en række friskoler og har tidligere arbejdet som underviser på Seminariet (UCL) i Jelling.