Støtteforeningen

Foreningens formål er at støtte aktiviteter og projekter på Jelling Friskole med både at organisere det overordnede praktiske arbejde og med økonomisk støtte samt at støtte det gode børne- og ungdomsliv i Jelling og omegn.

Foreningen er organiseret med flg. udvalg:

  • Projektudvikling (f.eks. etablering af legeplads)
  • Event (tovholder for skolefester, kurser, foredrag mm)
  • Praktik (f.eks. arbejdsdage, rengøring mm)
  • Web og kommunikation

Støtteforeningen kommer således tættere på friskolen i dagligdagen, og skal med sit virke bidrage til at lærerkræfter og skoleleder kan koncentrere sig om undervisningen, børnene og forældresamarbejdet - og ikke f.eks om praktikken omkring en skolefest.

Ønsker du at tage del i dette arbejde, så send en mail til info@jfstotte.dk og tilkendegiv din interesse.

Støtteforeningens hjemmeside: www.jfstotte.dk

Medlemskab af støtteforeningen giver ikke stemmeret til skolens generalforsamling.