Bestyrelsen

Jelling Friskoles bestyrelse

Marianne Holst Støjberg

Valgperiode: 2019 - 2021, Forældrekredsen.

Bestyrelsespost: Formand

Jeg sidder i skolebestyrelsen fordi jeg gerne vil være med til at præge de rammer, som skal være til stede, for at Jelling Friskole fortsat kan være den fantastiske skole, vi valgte til vores børn. Samtidigt er vi som skolebestyrelse med til at sætte vores præg på alt fra de overordnende ting til hverdagen for børnene.

Det, jeg bringer til bordet, er min erfaring, dels fra mit arbejdsliv og dels fra mit familieliv. I den sammenhæng prøver jeg at balancere mellem det, jeg oplever som forælder, det, andre forældre bringer på banen, og et mere overordnet perspektiv på det at drive en friskole.

Det meningsfulde ved bestyrelsesarbejdet er for mig at deltage i at skabe gode rammer og et solidt fundament for Jelling Friskole, således at lærer kræfterne kan bruges på at skabe god og inspirerende læring for børnene.

Mobil: 20585415

Email: mariannestojberg@live.dk

 
 
Benjamin Hjort
 

Valgperiode: 2019-2021, Forældrekredsen

Bestyrelsespost: Næstformand

Stilling: Chefkonsulent i Ledelsessekretariatet i University College Lillebælt

Børn i friskolen: 2 børn på hhv hold 1 og hold 2

Gik selv i skole i årene: 1985-2006, først på Søndermarkskolen i Billund, siden på Grindsted Gymnasium og Syddansk Universitet i Odense, hvorfra jeg har en kandidatgrad i statskundskab.

Jeg er med i bestyrelsen, fordi jeg har stærke holdninger til friskolearbejdet og et ønske om at føre dem ud i livet.  Jeg vil bringe højskolen ind i friskolen og gøre op med den instrumentalisering og korrekthedskultur, som gennemsyrer hele det danske uddannelsessystem i øjeblikket. Jeg drømmer om et nært og forpligtende dannelsesfællesskab, hvor relationer, fordybelse og kreativitet bliver mål i sig selv. Et sted, hvor fri og kritisk tænkning og idérigdom kan trives og vokse.

Det, jeg bringer til bordet, er ambitionen om at skabe et alternativ til det etablerede skolesystem med fokus på det hele menneske; på elevernes modning, refleksion, fordybelse og deres forberedelse til livet som voksne samfundsborgere og medlemmer af små og store fællesskaber. Personligt og professionelt har jeg erfaring med undervisning (i gymnasiet), uddannelsesledelse, kvalitetsudvikling, interessevaretagelse, strategiarbejde og sekretariatsbetjening.

Det vigtigste ved bestyrelsesarbejdet er, at tage ansvar og sætte klare og entydige mål for skolens virke – og at se til, at ansatte, forældre og elever medvirker til at udleve disse målsætninger i det daglige. En klar skoleprofil er forudsætningen for at kunne trække i samme retning, ligesom en klar skoleprofil på samme tid er forudsætningen for at fastholde et attraktivt rekrutteringsgrundlag, både hvad angår nye ansatte og nye elever (og forældre).

 

Henrik Vibe

Valgperiode:2018-2020. Forældrekredsen

Bestyrelsespost/udvalg: Kasser / Økonomiudvalg

Stilling: Transport Planning Manager

Børn i friskolen: 2 børn på hhv hold 3 og hold 7

Gik selv i skole i årene:1980 - 1995. Yndlingsfag fra egen skoletid:Matematik

Jeg er med i bestyrelsen, fordi jeg gerne vil være med der hvor beslutningerne træffes.

Det, jeg bringer til bordet, er ikke noget specifikt, men jeg bidrager med min mening omkring de emner vi drøfter.

Det bedste ved bestyrelsesarbejdet er: at vi alle brænder for at lave den bedste friskole for vores børn og der er gensidig tillid og respekt i mellem bestyrelsesmedlemmerne

 

Anne-Sofie Mols

Valgperiode: 2018 - 2020. Skolekredsen.

Udvalgsposter: Kommunikationsudvalget og pædagogisk udvalg.

Stilling: Praktiserende læge i Tørring

Børn i friskolen: 2 børn på hhv hold 3 og hold 8

Gik selv i skole i årene: 1982 – 1992 på Nordstrandskolen i Dragør. Sidenhen Gymnasiet og Århus Universitet. Yndlingsfag fra egen skoletid: Matematik og Dansk

Jeg er med i bestyrelsen, fordi jeg gerne vil være med til at lave en god skole, hvor der er respekt og anerkendelse af at hvert barn er et individ, som skal mødes netop, der hvor det er.  fokus på trivsel i fællesskabet og udvikling af sociale kompetencer, da det giver individet optimale muligheder for læring og robusthed til at klare sig videre i livet. Det er en forudsætning for at lave en god skole, at der stabile økonomiske rammer samt vedvarende pædagogisk udvikling på Jelling friskole.

Det, jeg bringer til bordet, er at jeg har stor lyst til at være med til at forme Jelling friskole. Fagligt ved jeg meget om børns udvikling og trivsel og den betydning det har for mestring af livet generelt.

Det bedste ved bestyrelsesarbejdet er at få lov at være med til at udvikle skolen og se den vokse med glade børn.

 
Anders Würtz Rudolf
 

Valgperiode: 2018 - 2020. Forældrekredsen

Bestyrelsespost/udvalg: Legepladsudvalg

Stilling: Efterforsker ved Sydøstjyllands Politi

Børn i friskolen: 3 børn på hhv. hold 1, hold 2 og hold 3

Gik selv i skole i årene: 1981-1992 Kollerup Skole, Vesterlund Ungdomsskole og Bjergsnæsskolen. Yndlingsfag fra egen skoletid: Dansk, idræt og sløjd.

Jeg er med i bestyrelsen, fordi jeg synes vi på få år har fået en fantastisk levende skole, som jeg gerne vil yde en ekstra indsats for, fortsat kan udvikle sig i en positiv retning.

Det, jeg bringer til bordet, er bl.a. mine oplevelser som efterskoleelev, samt erfaringer fra 3 års ansættelse som lærer på Lomborg Ungdomsskole. Endvidere erfaringer fra andet bestyrelses- og foreningsarbejde.

Det bedste ved bestyrelsesarbejdet er, når vi formår at engagere forældre og få dem til at deltage i projekter og skolens virke generelt, hvilket skaber en fantastisk god stemning og dynamik, der smitter af på vores børn.

 

Susanne Spangsberg

Valgperiode: 2018 - 2020. Skolekredsen.

Stilling: Arbejder med miljøret i Vejle kommune

Børn i friskolen: 1 barn på hold 2

Gik selv i skole i årene: 1980-1999, først på Rosendalskolen uden for Hobro, senere på Qorsussuaq i Nuuk, Grønland, hvor jeg ligeledes tog studentereksamen. Jeg har læst erhvervsjura på Aalborg Universitet og en master i miljø- og energiret på Aarhus Universitet. Yndlingsfag fra egen skoletid: matematik og engelsk.

Jeg er med i bestyrelsen, fordi det er spændende at være med til at videreudvikle Jelling Friskole og sikre, at der fortsat skabes gode rammer for læring.

Det, jeg bringer til bordet, er bl.a. et ønske om at sikre, at det engagement og nærvær, der er på skolen hos både børn og voksne fortsat trives. Jeg vil gerne være med til at understøtte og skabe rum for den nysgerrighed, som kendetegner rigtig mange af skoledagens timer.

Det bedste ved bestyrelsesarbejdet er at få endnu større indblik i den enorme indsats, der ydes hver dag i og omkring skolen og at se, at der ikke er langt fra ord til handling.

 

Elisa Hambly Malmstrøm

Valgperiode: 2019 - 2021. Skolekredsen.

Udvalgsposter: økonomi- og kommunikationsudvalget.

Stilling: Udviklingskonsulent i Hedensted kommune

Børn i friskolen: 3 piger på hhv. hold 3, hold 7 og hold 9.

Gik selv i skole i årene: Folkeskolen i 1980'erne og senere handelsskolen i Kolding.

Yndlingsfag fra egen skoletid: Matematik og Idræt var blandt favoritterne.

Jeg er med i bestyrelsen, fordi vi som forældre bærer ansvaret for at Jelling Friskole har de rigtige rammer til at uddanne vores børn.

Det, jeg bringer til bordet, er lysten til at "gi' en hånd med". Lysten til at udvikle vores børns skole og bidrage med kompetencer jeg har - Alt sammen i fællesskab med skolen personale og forældre.

Det bedste ved bestyrelsesarbejdet er, at være med til at bakke op omkring Friskolen og se den vokse med glade børn.

 

Katrine Balsgaard Juul 

Valgperiode 2019 - 2020 (Suppleant, Skolekredsen)

Stilling: Museumsinspektør i arkæologi på VejleMuseerne

Børn i friskolen: 1 pige på hold 3 og 1 dreng klar til skolestart i 2019

Gik selv i skole i årene 1988-1999 på Vandel Skole, Bredsten Skole & Banting Memorial High School (Alliston, Ontario, Canada). Derefter gymnasiet og Aarhus Universitet.  

Yndlingsfag fra egen skoletid: Dansk, engelsk og historie.

Jeg er med i bestyrelsen, fordi jeg ikke kunne sige nej, men lige så meget fordi det er spændende at bruge mine erfaringer fra uddannelsessystemet konstruktivt.

Det, jeg bringer til bordet, er en humanists holdningsbaserede forkærlighed for skæve vinkler og kreative løsninger. Som arkæolog er jeg nysgerrig og holder af at få lov til at undersøge tingene grundigt. Den nysgerrighed ser jeg heldigvis afspejlet i Friskolens temaer, og det vil jeg gerne arbejde videre med, fordi jeg er overbevist om, at nysgerrighed er noget af det bedste, vi kan give vores børn. 

Det bedste ved bestyrelsesarbejdet er muligheden for at være med til at bearbejde skolens retningslinjer og mål, så vi i fællesskab kan hjælpe hinanden med at skabe et fantastisk sted for vores børn og deres voksne. 

 

Ninna Midtgaard-Olesen

Valgperiode 2019 - 2020 (suppleant, forældrekredsen)

Gift med Mikkel Skov og mor til Karl årgang 08 og Vilhelm årgang 10.

Stilling: Speciallærer for børn med autisme og ADHD

Egen skoletid: Lindved skole 0.-8., Vandel efterskole 9.+10.Tørring gymnasium, Herning højskole, Jelling seminarium

Ynglingsfag i min skoletid: dansk, musik, teater, sprog

Jeg er blevet medlem af bestyrelsen, da jeg har en voksende interesse for at sætte præg på skolens udvikling og grundtanker. Jeg er meget begejstret for Jelling friskole og vil gerne være med til at sikre en fortsat tilgang til skolen, så der kan blive uddannet endnu flere verdensborgere.

Jeg har ambitioner for skolens hverdag og drift. Børns trivsel er grundlag for al læring og dette optager mig naturligt meget. Naturligt som mor, men også gennem mit arbejde som lærer. Jeg ønsker, at alle børn på Jelling friskole trives i skole og sfo. Dette både socialt med børn og voksne, men også ved at sikre et godt arbejdsmiljø for børn og voksne. Dette bla. ved at vi kender hinanden og har et fællesskab på kryds og tværs.

 

Bestyrelsen