Bestyrelsen

Jelling Friskoles bestyrelse

Benjamin Hjort

 

Valgperiode: 2023-2025 (Forældrekredsen)

Bestyrelsespost: Formand

Stilling: Specialkonsulent HR, Region Syddanmark

Børn i friskolen: 3 børn på hhv hold 1, hold 6 og hold 8

Gik selv i skole i årene: 1985-2006, først på Søndermarkskolen i Billund, siden på Grindsted Gymnasium og Syddansk Universitet i Odense, hvorfra jeg har en kandidatgrad i statskundskab.

Jeg er med i bestyrelsen, fordi jeg har stærke holdninger til friskolearbejdet og et ønske om at føre dem ud i livet.  Jeg vil bringe højskolen ind i friskolen og gøre op med den instrumentalisering og korrekthedskultur, som gennemsyrer hele det danske uddannelsessystem i øjeblikket. Jeg drømmer om et nært og forpligtende dannelsesfællesskab, hvor relationer, fordybelse og kreativitet bliver mål i sig selv. Et sted, hvor fri og kritisk tænkning og idérigdom kan trives og vokse.

Det, jeg bringer til bordet, er ambitionen om at skabe et alternativ til det etablerede skolesystem med fokus på det hele menneske; på elevernes modning, refleksion, fordybelse og deres forberedelse til livet som voksne samfundsborgere og medlemmer af små og store fællesskaber. Personligt og professionelt har jeg erfaring med undervisning (i gymnasiet), uddannelsesledelse, kvalitetsudvikling, interessevaretagelse, strategiarbejde og sekretariatsbetjening.

Det vigtigste ved bestyrelsesarbejdet er, at tage ansvar og sætte klare og entydige mål for skolens virke – og at se til, at ansatte, forældre og elever medvirker til at udleve disse målsætninger i det daglige. En klar skoleprofil er forudsætningen for at kunne trække i samme retning, ligesom en klar skoleprofil på samme tid er forudsætningen for at fastholde et attraktivt rekrutteringsgrundlag, både hvad angår nye ansatte og nye elever (og forældre).

 

Elisa Hambly Malmstrøm

Valgperiode: 2023 - 2025. (Forældrekredsen)

Bestyrelsespost: Kassér

Stilling: Udviklingskonsulent i Hedensted kommune

Børn i friskolen: en pige på hold 7

Gik selv i skole i årene: Folkeskolen i 1980'erne og senere handelsskolen i Kolding.

Yndlingsfag fra egen skoletid: Matematik og Idræt var blandt favoritterne.

Jeg er med i bestyrelsen, fordi vi som forældre bærer ansvaret for at Jelling Friskole har de rigtige rammer til at uddanne vores børn.

Det, jeg bringer til bordet, er lysten til at "gi' en hånd med". Lysten til at udvikle vores børns skole og bidrage med kompetencer jeg har - Alt sammen i fællesskab med skolen personale og forældre.

Det bedste ved bestyrelsesarbejdet er, at være med til at bakke op omkring Friskolen og se den vokse med glade børn.

 

Ninna Midtgaard-Olesen

Valgperiode 2022 - 2024 (Forældrekredsen)

Gift med Mikkel Skov og mor til Karl årgang 08 og Vilhelm årgang 10.

Stilling: Speciallærer for børn med autisme og ADHD

Egen skoletid: Lindved skole 0.-8., Vandel efterskole 9.+10.Tørring gymnasium, Herning højskole, Jelling seminarium

Ynglingsfag i min skoletid: dansk, musik, teater, sprog

Jeg er blevet medlem af bestyrelsen, da jeg har en voksende interesse for at sætte præg på skolens udvikling og grundtanker. Jeg er meget begejstret for Jelling friskole og vil gerne være med til at sikre en fortsat tilgang til skolen, så der kan blive uddannet endnu flere verdensborgere.

Jeg har ambitioner for skolens hverdag og drift. Børns trivsel er grundlag for al læring og dette optager mig naturligt meget. Naturligt som mor, men også gennem mit arbejde som lærer. Jeg ønsker, at alle børn på Jelling friskole trives i skole og sfo. Dette både socialt med børn og voksne, men også ved at sikre et godt arbejdsmiljø for børn og voksne. Dette bla. ved at vi kender hinanden og har et fællesskab på kryds og tværs.

 

Iben Søgaard Stephansen (Skolekredsen)

Valgperiode: 2022-2024

Stilling: Revisor, HD(R) ved Lillebælt Revision i Middelfart

Børn i friskolen: Adam på Hold 4 og Mille på Hold 1.

Egen skoletid: Gadbjerg Skole kl. 0. – 7., Ikærskolen 8. – 9., HHX på Vejle Handelsskole og efterfølgende IBC og SDU i Kolding.

Yndlingsfag i min skoletid: Matematik, engelsk og krea/billedkunst.

Jeg er med i bestyrelsen fordi jeg synes det er spændende at være med til at fremtidstænke Jelling Friskole. Jeg synes det er relevant at vi arbejder med skolens værdier og mål, og samtidig holder fokus på de økonomiske aspekter, så vi sammen med skolens ansatte, forældre og børn kan skabe det bedste grundlag for Jelling Friskole og uddanne flere verdensborgere i fremtiden. Vi som familie er rigtige glade for Jelling Friskole og det fællesskab vi oplever både som børn på skolen og som forældre.

Det bedste ved bestyrelsesarbejdet er at være med til at sikre den bedste udgave af Jelling Friskole til alle nuværende men også alle kommende elever. 

 

Signe Brouer

Valgperiode: 2023-2025 (Forældrekredsen)

Bestyrelsespost: Næstformand

 

Casper Øyås Borch Madsen

Valgperiode: 2023-2025 (Skolekredsen)

Stilling: Højskolelærer på Brandbjerg Højskole

 

Nana Holm Kristiansen 

Valgperiode: 2022-2024 (Forældrekredsen)

 

Lisbeth Frandsen Mindested

Valgperiode: 2023-2024 (suppleant, Forældrekredsen)

 

Josefine Majlund Buschardt 

Valgperiode: 2023-2024 (suppleant, Skolekredsen)

 

 

 

Bestyrelsen