Grovskitsen - introduktion til modulerne

GOD MORGEN

Øjenkontakt, hilser på hinanden, tryghed i mindre grupper, fortællerunde, evt. hold på tværs af alder.

FAGLIG FORDYBELSE

​Fordybelse i eksisterende viden f.eks. dansk, læsning/skrivning, matematik, sprog, fysik m.v.

SUNDHED, TRIVSEL og FÆLLESSKAB

Bevægelse, kost og ernæring, skolekøkken, fælles beskeder, fællessang, underholdning (drama, sketches m.v.).

TVÆRFAGLIG FORDYBELSE

Fordybelse på tværs af fag - kulturfag, naturfag, praksis-/musiskfag, tema-undervisning, storyline, innovation, projektopgaver.

Grovskitsen - tværfaglige fag

NATURFAG

 • Bæredygtighed
 • Sundhed/ernæring
 • Biologi
 • Geografi
 • Fysik
 • Kemi

KULTURFAG

 • Sprog: dansk, engelsk og tysk
 • Samfundsfag "verdensborgeren"
 • Historie
 • Kunst
 • Religion

PRAKSIS-/MUSISKFAG

 • Materiel design
 • Musik
 • Billedkunst
 • Drama
 • "Eventmageri" 

FÆLLES MÅL og EVALUERING

Vi følger de fælles mål for folkeskolen - og arbejder i skolens første leveår på at tilrettelægge og beskrive undervisningen ud fra den kombination af fag- og tværfaglig struktur som ovenstående grovskitse anviser. 

Evaluering sker løbende - 2 årlige skole-hjemsamtaler, elevplaner, læse-test, samt brug af forskellige test- og evalueringsværktøjer i de enkelte fag og forløb. Fremlæggelser, forestillinger og kontakt til omverdenen indgår også som evalueringsformer.

Tema i undervisningen

På Jelling Friskole er tema-forløb et centralt element i undervisningen. I løbet af skoleåret arbejder vi med 7-10 forskellige temaer, hvor indhold, fag og form varierer fra gang til gang.

Eksempler på temaer: Ulve, De 4 elementer, Japan, Landbrug, Opfindelser, Byen. Forløbene organiseres, så eleverne prøver forskellige samarbejdsrelationer af i løbet af året: blandede årgange, adskilte årgange, kønsopdeling, opdeling efter ønske.

De enkelte temaer kan have større og mindre kobling til de øvrige fag og til de øvrige aktiviteter på skolen. Fx kan samlinger bruges til tema – og faglærerne kan lade fag-undervisningen styre af temaet, når det er relevant. Temaerne udgør en væsentlig del af vores undervisning – både i timetal og i betydning.