Ansøgning om indmeldelse

Indmeldelse og optagelse på Jelling Friskole sker ved at udfylde indmeldelsesansøgning og deltage i en efterfølgende samtale på skolen.

I er altid velkomne til at tage kontakt til skolen for information og besøg.

Vedhæftet finder I to sider, som er selve ansøgningen. Disse sider skal udskrives, udfyldes og mailes til skolens administration info@jellingfriskole.dk, sendes som brev eller afleveres på kontoret på Jelling Friskole. Her vil der også være mulighed for at stille spørgsmål og få en rundvisning. 

Blanketterne vil være udgangspunktet for den indmeldelsesdialog, som skal finde sted mellem forældre, barn og skolelederen.